Öğretmen İhtiyacı Hangi Branşlarda Fazla?

0

Milli Eğitim Bakanlığı, Ağustos sonu veya Eylül başında yapacağı 40 bin öğretmen ataması için hazırlıklarını sürdürüyor. Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi netleşmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ağustos sonu veya Eylül başında yapacağı 40 bin öğretmen ataması için hazırlıklarını sürdürüyor. İllerin kontenjanları, İl İçi-İl Dışı-Özür grubu atamalarından sonra netlik kazanacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi genel öğretmen açığı ile branşlardaki öğretmen açığı sayıları arasında oransal olarak adaletli bir dağılım yapılması bekleniyor.

 

Öğretmen Atamalarında Taban Puan 50’ye Çekilecek!

2013 Eylül ayında 40 bin öğretmen ataması için bütün branşlarda taban puan 60 olarak belirlenmişti. Yapılan atamaların ardından bazı bölümlerde kontenjanlar boş kalmıştı. Daha sonra 2 defa ek atama yapılmış ve taban puan 50’ye düşürülmüştü. 2014 Ağustos öğretmen atamasında kontenjanların boş kalmaması için taban puanın 50 olarak belirlenmesi bekleniyor. Öğretmen adaylarının buna göre hazırlık yapmasında fayda vardır.

Ortaokul Öğretmenlerinin Kontenjanları Yüksek Olacak!

SBS’nin yerine getirilen Ortak sınavlarda  öğrencinin  başarısız olmaması için öncelikle orta okul öğretmenlerinin branşlarına ağırlık verilecek. İlköğretim Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Türkçe , Din Kültürü , Sosyal Bilgiler alanındaki öğretmenlerin atanma kontenjanları daha yüksek olacak.

En Çok Atama Yapılacak 10 Branş!

2013 Ağustos öğretmen atamasında 87 branşa atamalar yapılmıştı. Son iki atama verilerine bakarak en çok atama yapılacak 10 branş şöyle oluşmuştur:

2013-Eylül Ataması 2014 Şubat Ataması
İngilizce 5034 Sınıf Öğretmenliği 1050
Din Kültürü- 3953 İngilizce 1000
İlköğretim Matematik 3582 İlköğretim Matematik 751
Türkçe 3089 Türkçe 675
Fen ve Teknoloji 2736 Fen ve Teknoloji 597
Rehber Öğretmen 2628 Sosyal Bilgiler 529
Türk Dili ve Edebiyatı 2470 Türk Dili ve Edebiyatı 503
Matematik 1979 Beden Eğitimi 422
Sınıf Öğretmenliği 1835 Matematik 415
Okul Öncesi Öğretmenliği 1809 Okul Öncesi Öğretmenliği 402

“Rehberlik” Alanına Atamalar İlk Defa Yapılacak!

Rehber Öğretmenlerinin adı “Rehberlik” olarak değiştirildi. 2014 Ağustos’ta ilk defa “Rehberlik” olarak atamalar yapılacak. Bu alana 3 bin civarında kontenjan ayrılacağı belirtiliyor.

Alan Sınavı 20 Temmuz’da Yapılacak!

2013 KPSS ile birlikte ilk defa öğretmen adaylarına alan sınavı getirilmişti. Geçen sene alan sınavına 15 branş katılmıştı. MEB, her sene kademeli olarak alan sınavına girecek branşlara arttıracak. 2014 Öğretmenlik Alan Sınavına Rehberlik ve Sınıf Öğretmenliği mezunları da ilk defa girecek. Fransızca bölümü mezunları ise bu sene alan sınavına girmeyecektir.

MEB’i Yoğun Bir Gündem Bekliyor!

02 Mayıs-30 Haziran arasında İl içi ve İl Dışı Yer Değişiklikleri yapılacak. Aynı zamanda 2 Mayıs-31 Temmuz arasında da İl ve İlçe Yöneticilerin iller arası değişiklikleri yapılacak.

01 Haziran-31 Temmuz arası Taşra Personellerinin iller arası yer değiştirmeleri yapılacak.

01 Temmuz-31 Ağustos arasında Özür grubuna bağlı yer değişikliği yapılacak.

01 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında da 40 bin öğretmen ataması yapılacak.

*Nakil ve ilk atama tarihleri yapılacak duyurularla netleşecektir. 40 bin öğretmen atamasının Eylül ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor(mebpersonel)

YÖK için Yeni Sistem mi Gelecek?

0

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, EDU SUMMIT I. Eğitim Zirvesi’nin açılışında konuşma yaptı.

Çetinsaya, yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması konusunda toplumun her kesiminde konsensüs bulunduğunu ve 21. yüzyıl Türkiye’sinin ve dünyasının şartlarına uygun bir yeniden yapılandırma ihtiyacının belirgin olduğunu söyledi.

Çetinsaya, 1980′lerin başında, o günün koşullarında oluşturulmuş terazinin, bugünkü yükseköğretimin ağırlığını taşıması ve sistemi işletebilmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, “Bu, çok eleştirdiğimiz vesayetçi, merkeziyetçi anlayış zihniyet anlamında da değil, bir bürokratik müessese olarak mümkün değil. İsteseniz de yürütemeyeceğiniz bir durumda çünkü 27-30 üniversite, birkaç yüz bin öğrenci için kurgulanmış bir yapının, bugün 5,5 milyon öğrencinin, 150 bin öğretim üyesinin, 180 üniversitenin oluşturduğu yapıda, küreselleşme dinamiklerinin hızlı çalıştığı bir ortamda, mevcut haliyle gidebilmesi, yürüyebilmesi mümkün değil” diye konuştu.

Bir an önce sistemi çağdaş Türkiye’nin ve dünyanın dinamiklerine uygun şekilde dönüştürebilmek çabasında olduklarını ifade eden Çetinsaya, bunu yapabilmek için mevcut durumu iyi analiz etmek gerektiğini vurguladı.

Çetinsaya, “Nerede durduğumuzu iyi bilirsek, nereye gideceğimizi ancak öyle işaret edebiliriz. Benim aşağı yukarı son 2 yıldır yaptığım çalışmalar bu çerçevede gelişti: ‘Mevcut durumumuz nedir?’, ‘Önümüzdeki 10 yılda nasıl bir yol haritası izlemeliyiz?’, ‘Hangi stratejik hedeflere doğru yönelmeliyiz?’. Çalışma tamamlandı ve 12 Mayıs’ta Erzurum’daki Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda da tüm kamuoyuyla paylaşacağım” dedi.

Öncelikle istatistik sistemini tekrar inşa ettiklerini, istatistik.yok.gov.tr adresinde oluşturulan veri bankasıyla Türkiye’deki üniversite sisteminin istatistiğine yer verildiğini anlatan Çetinsaya, şu bilgileri paylaştı:

“Şu anda 5 milyon 450 bin öğrencimiz var Türkiye’de yükseköğretim sistemi içerisinde. Bunun yüzde 32′si ön lisans, yüzde 62′si lisans, yüzde 6′sı lisansüstü programlarda okuyor. Genel olarak bütün sisteme bakıldığında yüzde 47′sinin açık öğretim sistemi içerisindeki öğrenciler olduğunu görüyoruz. İkinci öğretimin ise tüm öğrenciler içerisinde yüzde 12 ama sadece yüz yüze eğitim için düşünüldüğünde yüzde 25′lik bir payı var. Genel olarak baktığımızda sistemin yarısı açık öğretim, yüzde 32′si ön lisans, yüzde 25′i de ikinci öğretim şeklinde yapılanmış. Uzaktan öğretim ise sadece yüzde 1,7′yi oluşturuyor. Tüm sistem içerisinde, benim hesaplarıma göre 351 bin öğrenci vakıf üniversitelerimizde, 10 bin öğrenci de vakıf meslek yüksekokullarında okuyor. Açık öğretim sistemini dışarıda bırakırsak, tüm sistemin yüzde 10-15 aralığını vakıf üniversitelerimiz temsil ediyor.”

Çetinsaya, çalışmalarda Türkiye’nin gelecek 10 yılı için oluşturulan 3 temel stratejik hedefin başlığını, “Nicel Büyümeden Nitelikli Büyümeye”, “Nitelikli Öğretim Üyesi Yetiştirmek” ve “Uluslararasılaşma” şeklinde sıraladı.(memurlar.net)

YÖK Başkanı Çetinsaya

Bundan Sonra Memur İlanları Tek Çatı Altında

0

Personel alım ilanlarının hızlı, kolay ve tek elden ulaşılabilir olması amacıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla “Kamu Personeli alımı İlanları Genelgesi” yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarına farklı statü ve usullerle personel alındığı ve personel alım ilanlarının Resmi Gazete, çeşitli gazeteler, kurum resmi internet siteleri ve benzeri araçlarla kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

Personel alım ilanlarının yayımlanmasında kurum ve kuruluşlarca farklı yöntemlerin kullanılmasının, duyuruların adaylarca takibini güçleştirdiği ifade edilen genelgede, kamu hizmetlerine girmenin Anayasal düzeyde korunan bir hak olduğu dikkate alındığında, bu hakkın kullanımında etkinliğin ve şeffaflığın artırılmasının, personel alım ilanlarının hızlı, kolay ve tek elden ulaşılabilir olmasını gerektirdiği vurgulandı.

Bu kapsamda bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, bu genelgenin yayımlandığı tarihten geçerli olmak üzere, personel alım ilanlarının yayımlanması konusunda genelgeye uygun hareket etmesi istendi.

Tüm ilanlar tek sitede yayımlanacak

Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının, statü ayrımı yapılmaksızın, işçi, memur, sözleşmeli ve benzeri bütün personel alım ilanları Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.

Personel alım ilanlarının yayımlanmasına ilişkin ilgili mevzuatta yer alan hususların uygulanmasına devam edilecek. Bu genelge kapsamında Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanacak ilanlara ilişkin her türlü hukuki sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluşuna ait olacak.

Personel alım ilanları, ilanın kurumlar tarafından ne zaman yayımlanacağı belirtilerek bu tarihten en az beş gün önce Devlet Personel Başkanlığına gönderilecek. Bu süreye yetiştirilemeyen ivedi durumlarda Devlet Personel Başkanlığı ile görüşülerek hareket edilecek.

Personel alım ilanları, ilgili kurum tarafından belirtilen tarihte, Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanacak. İlanın yayımlanma zamanında veya metninde değişiklik yapılması gerektiğinde, bu durum ivedilikle Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

İlanların gönderilme usulü ve bu genelgenin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenerek kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulacak.(eğitimtercihi)

Türkiye`de En Çok İşsizlik Bu Bölüm Mezunlarında

0

En çok işsiz bu bölümlerden mezun olanlar

İmalat ve işletme mezunları işsizlik oranının en fazla olduğu bölümler

Üniversite mezunları arasında işsizlik oranının en yüksek olduğu alan imalat ve işletme oldu. Bu alanlardan mezun olanların yüzde 16,8′i işsiz durumda bulunuyor. İşsizlik oranında imalat ve işletmeyi, sanatla ilgili alanlar izliyor. Sanat bölümlerinden mezunların yüzde 15,9′u işsizlik sorunu yaşıyor. Eğitimli iş gücünde işsizlik oranının yüksek olduğu bir diğer alan ise yaşam bilimleri. Bu alandan mezun olanların yüzde 14,5′i iş arıyor.

İşsizlik gazetecilik ve bilgisayar mezunlarının da sorunu

Sosyal ve kişisel hizmetler, bilgisayar, ulaştırma hizmetleri ve çevre koruma, iş ve yönetim, gazetecilik ve enformasyon, tarım, ormancılık ve balıkçılık, fizik bilimleri ile mimarlık ve inşaat mezunlarının işsizlik oranı üniversite mezunlarının genel işsizlik oranının üzerinde bulunuyor.

Sosyal ve kişisel hizmetler mezunlarının yüzde 14,3′ü, bilgisayar mezunlarının yüzde 14,2′ü, ulaştırma hizmetleri ve çevre koruma mezunlarının yüzde 14,1′i, iş ve yönetim mezunlarının yüzde 13,5′i, gazetecilik ve enformasyon mezunlarının yüzde 13,2′si, tarım, ormancılık ve balıkçılık mezunlarının yüzde 12,2′si, fizik bilimleri mezunlarının yüzde 11,9′u, mimarlık ve inşaat mezunlarının yüzde 11,2′si iş sahibi değil.

Üniversiteli işsizlerin 203 binini iş ve yönetim mezunları, 59 binini öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri, 46 binlik kısmını mühendislik işleri mezunları oluşturuyor.

İşsizliğin düşük olduğu alanlar

Buna karşın bazı alanlarda işsizlik oranı oldukça düşük seviyelerde bulunuyor. Yüksekokul veya fakülte mezunları arasında işsizliğin en az olduğu alan güvenlik hizmetleri olarak dikkati çekiyor. Bu alanlardan mezun olanların işsizlik oranı yüzde 2,1′le sınırlı kalıyor.

İşsizliğin düşük olduğu bir diğer alan ise sağlık. Sağlıkla ilgili alanlardan mezun olanlar arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 2,4 düzeyinde bulunuyor. Veterinerler de büyük ölçüde işsizlik sorunu yaşamıyor. Veterinerler arasındaki işsiz oranı yüzde 4,7′de kalıyor.

Hukuk yüzde 6′lık, öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri yüzde 7,4, mühendislik işleri yüzde 8,4, matematik ve istatistik yüzde 9,3, beşeri bilimler yüzde 9,8, sosyal bilimler ve davranış bilimleri yüzde 10′luk işsizlik oranıyla, üniversite mezunlarının genel işsizlik oranının gerisindeki alanları oluşturuyor.  (eğitimtercihi)

Binlerce Çalışan Bu Toplantıya Kilitlendi

0

2.6 milyon kamu personeli bu toplantıya kilitlendi

Yılın ilk toplantısını geçen ay yapan Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda (KPDK), milyonlarca çalışanı ilgilendiren 33 konu masaya gelmişti. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve kamuda yetkili sendikaların genel başkanları, çalışanların birçok talebini Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e iletmişti. Toplantıda başta taşeron işçiler olmak üzere memura disiplin affı, İMD’lerin maaşının artırılması, nöbet sisteminin değişmesi, adliye çalışanına mesai ödenmesi, emekli ikramiyesinde 30 yıl sınırının kalkması gibi 11 önemli konu üzerinde uzlaşma sağlanarak, taslağın Başbakanlık’a gönderildiği açıklanmıştı.

‘UMUDUMUZ SÜRÜYOR’

Bakan Çelik, uzlaşma sağlanamayan konularla ilgili tekrar bir araya gelineceğini duyurmuş ve “Danışma Kurulu’nda ele aldığımız çok önemli konu başlıkları var. Uzlaştıklarımızı derleyip, toparlayıp Başbakanlık’a gönderdik ama uzlaşmada zorlandığımız bazı konular var, onları da 16 Nisan’da (yarın) üst düzey bir toplantı yaparak ele alacağız” demişti. Çelik’in duyurusu üzerine, 2.6 milyon kamu çalışanı toplantıdan çıkacak kazanımlara kilitlendi. Bakan Çelik, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Maliye müsteşarlarının katılacağı toplantıda, kamu çalışanlarına verilecek yeni hakların Hazine’ye getirileri üzerinde durulacak. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Başbakan’ın talimatı olduğunu hatırlatarak, yarınki

toplantıdan umutlu olduklarını

KİM, NE İSTİYOR?

Üniversiteli işçiler: Üniversite mezunu olmalarına ve memur işi yapmalarına rağmen kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilen çalışanlar, statü değişikliği ile memur olmak istiyor.

4C’liler: Özelleştirmeler sonrası değişik kamu kurumlarında istihdam edilen ve 4C’li olarak bilinen çalışanların kadro talebi var.

İMD’ler: Sertifika aldıkları halde atamaları yapılamayan 7 bin iş ve meslek danışmanı (İMD), bir an önce göreve başlayıp işsizlikle mücadelede yer almak istiyor.

Memurlar: 2005 yılından sonra kamu kurumlarında göreve başlayan personel 1 derece verilmesini talep ediyor.

AKADEMİK ZAM MALİYE’DE

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, akademik personelin maaşlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını cevaplandıran Işık, bu konunun Maliye Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Çalışma bittiği zaman Bakanlar Kurulu’na gelecek ve yürürlüğe girecek. Öğretim elemanlarının özlük haklarının, ücretlerinin iyileştirilmesini ve performans kriterlerinin belirlenmesini istiyoruz” dedi.(memurlar.net)

Kamu Personeli Danışma Kurulu, KPDK

2014 KPSS`de Öğretmen Adayları Hangi Sınavlara Girecek?

0

2014 KPSS’ye sayılı gunler kala öğretmenler kaç oturuma gireceklerini ve her oturum için ne kadar ücret ödeyeceklerini merak ediyor. İşte 2014 KPSS ÖABT’de bilinmesi gerekenler…

2014 KPSS’de öğretmen adayları hangi oturumlara girecek , kaç TL ödeyecek?
Cumartesi sabah oturumu (Genel Kültür-Genel Yetenek): 40 TL (Zorunlu)
Cumartesi öğleden sonra oturumu (Eğitim Bilimleri) :40 TL (Zorunlu)
ÖABT: 40 TL (Branşına göre)

Verilen ücretler 2013 yılında ÖSYM tarafından istenilen ücretlerdir. Muhtemelen 2014 yılı için de bu ücretler geçerli olacaktır.(memurhaber)

Stres Altında Öğrenme Daha Kolay

0

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selahattin Avşaroğlu, güdüleyici özelliği nedeniyle stresin kişiyi, öğrenmeye ve yenileri araştırmaya yönelttiğini söyledi.

 

Üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları “stres” konulu araştırmada, hep zararları olduğu belirtilen stresin kişiye sağladığı faydaların ortaya çıktığını ifade etti.

 

Stresin bazen kişinin hedefe ulaşmasına yardımcı olabildiğini dile getiren Avşaroğlu, “Güçlükler, insanı yenileri aramaya yönlendiriyor. Bu şekilde düşünüldüğünde stres, kişiyi ileriye götürücü bir rol oynuyor” diye konuştu.

 

“Güdüleyici özelliği nedeniyle stres; kişiyi, öğrenmeye, yenileri araştırmaya yöneltiyor” diyen Avşaroğlu, çeşitli kültürlerde zorlamaların insan hayatına getirdiklerini anlatan, “Öğrenmek için stres gereklidir” gibi özdeyişler bile bulunduğunu hatırlattı.

 

Avşaroğlu, baş etme ve uyum becerisi gösterildiğinde zararından çok faydasının görülebileceği stresin, uzmanlardan alınacak destekle kontrol altına alınabileceğine işaret etti.(memurlar.net)

EKPSS`de Görevli Olmak İsteyenler Dikkat!!

0

EKPSS’de görev almak isteyenler dikkat!

27 Nisan 2014 tarihinde yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2014-EKPSS) için görevli atamalarının elektronik ortamda toplanmasına ilişkin takvim aşağıda verilmiştir. Verilen süreler içerisinde işlemlerinizi sonlandırmanız gerekmektedir.

Tercih işlemleri Onay/İptal İşlemleri Görevlendirme Belgesi Dökebilme
Başlangıç Tarihi 11.04.2014 16.04.2014 16.04.2014
Saati 14:00 16:00 16:00
Bitiş Tarihi 16.04.2014 22.04.2014 27.04.2014
Saati 10:00 10:00 08:15

Muhtar Onaylarsa ` ` Okul Müdürü Olur ` ` Dönemi

0

Okul müdürlerinin yeniden atanmasında muhtarın da görüşü alınacak. Yeni yönetmeliğe göre atamalarda yazılı ve sözlü sınav şartı da kaldırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB ) yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştığı “MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği” tamamlama aşamasında olduğu öğrenildi. Kısa bir süre sonra Resmi Gazete’de yayınlanması planlanan yönetmelikte Bakanlık, köklü değişiklere gitmeye hazırlanıyor.    Edinilen bilgiye göre Bakanlığın yeni atama sistemde en dikkat çeken değişikliği eğitim kurumu yöneticiliğini ilk kez atama yöntemi olacak.Mevcut uygulamada müdürler için “yazılı ve sözlü”, müdür yardımcılıkları için “yazılı” şartı öngörülürken taslağı hazırlanan yeni yönetmelikte ne yazılı ne de sözlü düzenlemesi yer alıyor. İl milli eğitim müdürünün önereceği isimler arasından valinin kararı doğrultusunda okul müdürlerinin ataması yapılacak.    5 yıllık deneyim yeterli   Yönetmelikte, “en az 5 yıllık öğretmen olmanın” yeterli görüldüğü ifade edildi. Yüksek lisans ve doktora yapmışlar “öncelikli” tercih edilecek öğretmenler olacak. Müdür yardımcılıklarına atama ise okul müdürünün resmi yazısı il milli eğitim müdürünün önerisi valinin kararıyla olacak.   Okul müdürlerinin görev süresi 4 yıl olarak belirlenirken, aynı kişinin tekrar okul müdürü olarak atanabilmesi okul ve okul çevresinin de görüşleri alınarak yapılacak. Yönetmelikte aynı kişinin aynı okulda bir dönem daha müdürlük yapabilmesine karar verilirken aranacak şartlar da sıralanacak.Buna göre “okuldaki en kıdemli ve en kıdemsiz öğretmenin görüşü”, “okul aile birliği temsilcisinin görüşü”, “öğrenci temsilcisinin görüşü” ve “muhtar ın görüşü” de okul müdürünün atanmasında etkili olacak. İlçe ve il milli eğitim müdürünün de yapacağı değerlendirmenin ardından valinin kararı doğrultusunda aynı kişi müdürlüğü devam edebilecek. Bir okul müdürü aynı okulda 4 yıllık sürelerden oluşan en fazla iki dönem görev yapabilecek. Üçüncü dönemde de müdürlük yapacaksa bu dönemi başka bir okulda olacak.   40 bin müdür gidebilir   Vatan’ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Dershane Yasası’nın Şubat ayında TBMM’deki görüşmeleri sırasında 4 yılı doldurup görevden alınacak okul müdürü ve müdür yardımcılarının sayısının 100 bini bulacağı iddialarına ilişkin “Tasarıdan etkilenme potansiyeli olan yönetici sayısı 39 bin 870. Okul yöneticiliği, müdürlük, müdür başyardımcılığı ikinci görevdir. Aslolan öğretmenlik görevidir” açıklaması yapmıştı.

Önlisans Öğrenci ve Mezunlarına Sınavsız Dikey Geçiş Hakkı

0

Sakarya Üniversitesi ve Leeds Metropolitan Üniversitesi ortaklaşa düzenledikleri programla önlisans mezunlarına sınavsız dikey geçiş imkanı sunuyor. İşte Sınavsız geçişin detayları:

Bilindiği gibi önlisans mezunları DGS ile lisans bölümlerine geçebiliyor. DGS’de ise kontenjan çok sınırlı ve sadece belli alanlarla kısıtlı.

 

Sakarya Üniversitesi’nin, İngiltere’deki Leeds Metropolitan Üniversitesi ile gerçekleştirdiği ortaklaşa programda ise DGS olmaksızın önlisans mezunları veya mezun olacak adaylar 2 yıllık bir eğitim süreci ile lisans diplomasına sahip oldukları gibi kariyerleri açısından Leeds Metropolitan gibi önemli bir referansa sahip oluyorlar.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

İki Yıllık Programda Neler Var?

Eğitim programının birinci yılı, Sakarya Üniversitesi Kampüslerinde, isteğe ve dil seviyelerine bağlı olarak “İngilizce” veya “Türkçe” olarak, Edexcel sistemine göre gerçekleştirilir. Bu nedenle programın birinci yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler “Higher National Diploma (HND)” ’sını almaya hak kazanır.

Eğitim programının ikinci yılı, Leeds Metropolitan Üniversitesinin ilgili programının müfredatına göre düzenlenmiştir. Öğrenciler eğitimlerinin ikinci yılını isteğe bağlı olarakİngiltere veya Türkiye’de “İngilizce” olarak devam edebilir.

 

Yabancı Dil Problemi Ortadan Kalkacak

SAUSEM, ikinci yıl için gerekli olan dil yeterliliğine sahip olmayan öğrencilere, uluslararası dil okulları ile işbirliği yaparak alternatifli programlar sunmaktadır.

 

Leeds Metropolitan Üniversitesi Nerede?

Leeds Metropolitan Üniversitesi, temelleri 1824 yılına kadar dayanan, 27000’in üzerinde öğrencisi ve 2800 personeli ile İngiltere’nin 15. büyük üniversitesidir. Üniversitesinin yer aldığı Leeds şehri, 2007 RBS Öğrenci Yaşam Endeksine göre İngiltere’de okunacak en düşük maliyetli şehir olarak seçilmiştir.

 

Sınavsız Geçişe Kimler Başvurabilir?

Meslek Yüksek Okulundan mezun veya bitirme durumunda olanlar başvurabilir. SAUSEM tarafından belirlenen ve aşağıda belirtilen başvuru koşullarını sağlamış olanlar başvurabilir.

BAŞVURU VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

Başvuru Tarihleri

Başvuru Başlangıç Tarihi: 1 Nisan 2014

Başvurular için Son Tarih: 8 Temmuz 2014

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 29 Temmuz 2014

Başvurular bu tarihler arasında kabul edilecektir. İkinci bir başvuru dönemi açılıp açılmayacağı belli değildir, ancak sonuçların açıklanma tarihinden sonra belli olacaktır. Bu nedenle, başvuru koşullarını sağlayan adayların, 1 Nisan-8 Temmuz döneminde başvurması tavsiye edilir.

BAŞVURU BELGELERİ NELER

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor

 

İLETİŞİM: Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan / SAKARYA / TÜRKİYE

0264 295 74 03 – 0264 295 73 04  intedu@sakarya.edu.tr

 

BAŞVURU VE ÖN KAYIT

Sınava Kısa Süre Kala ÖABT`nin Önemi

0

Öğretmen adayları için ÖABT ne kadar önemli? ÖABT`ye hazırlanırken ne yapmalı? Hangi konulara çalışmalı?

Sınav adı: ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi- Şimdilik 15 öğretmenlik branşı için yapılıyor)

Soru sayısı: 50

Sınav süresi: 75 dakika

Puan türü: KPSS121 (ÖABT 15 alan için, ÖABT olmayan alanlarda KPSS 10 kullanılmaya devam ediyor)

KPSS121 puan hesaplaması: Yaklaşık (+/- 4 puan sapma ile) (GK, GY 0.15) +(Eğitim Netleriniz x 0.20) + (ÖABT netiniz x 0.50) + 40= KPSSP121 Puanı

Dikkat: ÖABT testi (15 alan için) sınavın % 50 si demek. Bu bakımdan alan sınavına iyi hazırlanmak gerek, bunun için

1) ÖABT test içeriğini iyi analiz edin

2) İyi bir hazırlık merkezi seçin

3) KPSS diğer alanlarına nerede hazırlanırsanız hazırlanın ÖABT alanında en iyi hazırlık merkezini seçin

4) Sosyal Medyada alnınızla ilgili ÖABT hazırlık sayfaları ve gruplarını takip edin güncel gelişmeler ve paylaşımlardan yararlanın

5) Alanınızın en son öğretim programları ve öğretmen kılavuz kitaplarını inceleyin

Ama pek tabiî ki sınav yalnızca ÖABT ile sınırlı değil.Bunun dışında Genel Yetenek – Genel Kültür testi ile Eğitim Bilimleri testleri de önemlidir. 2013 yılında bu test kapsamlarında da önemli değişiklikler olmuştur.

Memur Olmanın Yaş Sınırı Var mı?

0

Memuriyete girişte bazı kadrolara belli bir yaş sınırı konması, memur olabilme hayalini yaşayan birçok adayın önünde engel olarak durmaktadır.

Üst yaş sınırları


B grubu kadrolar

Çift yıllarda yapılan ve direkt Ösym merkezi yerleştirmesiyle ataması yapılan kpss “B” grubu kadrolarında üst yaş sınırı yoktur.

A grubu kadrolar

Uzman, müfettiş, kontrolör, denetmen, murakıp, denetçi, kaymakam unvanlı kadrolara kariyer meslekler denir. Genelde iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının girdiği bu kadrolara, 2011’deki mevzuat değişikliği ile Mühendislik, Fen-Edebiyat, Eğitim, Mimarlık, Eczacılık, İletişim Fakülteleri ile BESYO mezunları da yoğun bir şekilde dahil edilmiştir. Her sene yapılan bu sınavda 35 üst yaş sınırı vardır. Mevzuatta yazılı şekli ise şöyledir:

Mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alman ve 36 ncı maddenin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Bazı kurumlar da verilen kadroların niteliğine göre yaş sınırı koyabilmektedirler. Örneğin infaz ve koruma memuru olabilmek için merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranır.

Öğretmenlikte yaş sınırı

Öğretmenliğe “ilk defa atanacaklar” bakımından, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak şartı vardır.
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında; sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda; en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra, mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında “40 yaşından  gün almamış olmak şartı” aranmaz.
Alt yaş sınırı

Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise, en az 15 yaşını doldurmuş ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı için Yarın Son Gün

0

ÖSYM tarafından 24 Mayıs’ta yapılacak İSG Mayıs Dönemi Sınavına başvurular Yarın Sona Eriyor

ÖSYM tarafından 24 Mayıs’ta yapılacak İSG Mayıs Dönemi Sınavına başvuruları için adayların, ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan, “Sınava İlişkin Genel Bilgiler Temel İlke ve Kuralları” içeren bilgi metnini ayrıntılı olarak incelemesi gerekiyor.  Sınav başvuruları, 11 Nisan Cuma günü sona erecek.

SINAV NE ZAMAN?

2014-İSG Mayıs dönemi sınavı 24 Mayıs,
Aralık dönemi sınavı 27 Aralık’ta

SINAVLAR HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Adana,
Ankara,
Antalya,
Bursa,
Diyarbakır,
Erzurum,
Eskişehir,
Gaziantep,
İstanbul,
İzmir,
Kayseri,
Konya,
Malatya,
Samsun,
Sivas,
Trabzon,
Van illerinde yapılacak.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

Uzman Askerken Memur Olabilmenin Yolları

0

Uzman erbaş olarak görev yapmakta olanlar kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak atanabilmek için neler yapmalıdır? İşte uzman erbaşların devlet memuru olabilmeleri için izlemeleri gereken yollar…

Uzman erbaşlar böyle memur olabilecek!

ÖZET: uzman erbaş olarak görev yapmakta iken sözleşmesini kendi isteği ile fesih edenlerin kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet memuru olarak atanabilmesi için 3269 sayılı Kanuna tabi olarak kaç yıl hizmetinin bulunması gerektiğine ilişkin. (26/11/2013-23401)

Uzman erbaş olarak görev yapmakta iken sözleşmesini kendi isteği ile fesih edenlerin kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet memuru olarak atanabilmesi için 3269 sayılı Kanuna tabi olarak kaç yıl hizmetinin bulunması gerektiğine ilişkin bilgi talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin ikinci fıkrasında; ”657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.

18/03/1986 tarihli ve 3269 sayılı uzman erbaş Kanununun 5 inci maddesinde; ”Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler…” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (c) bendine göre uzman erbaşın 3269 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşıları ifade edeceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 31/07/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6496 sayılı “Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 5 inci maddesi ile 10/03/2011 tarihli ve 6191 sayılı “Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu”na eklenen “Kamuda İstihdam” başlıklı Ek 1 inci maddesinde; ”Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur hükümde 6191 sayılı Kanun esaslarına göre istihdam edilen sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam imkanı getirilmiştir.

Bu itibarla, 3269 sayılı Kanun hükümlerine göre uzman erbaş olarak istihdam edilenlerin, 6191 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilen ve en az yedi hizmet yılını dolduran sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam imkanı getiren düzenlemeden yararlanmaları mümkün olmamakla birlikte, 3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar” ibaresi uyarınca en az iki hizmet yılını doldurmaları ve 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde belirtilen esasları taşımaları halinde bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilmelerinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

memurlar.net

Bundan Sonra Belediyelere daha Fazla Personel Alınacak

0

30 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyelerde çalıştırılacak sözleşmeli, memur, ve geçici işçi kontenjanları arttırıldı.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediye ve il özel idarelerinin üye oldukları mahalli idare birliklerinde istihdam edilen memur, sözleşmeli personel,sürekli işçi ve geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak personel sayısını belirli kıstaslar doğrultusunda belirleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Yeni düzenleme sırasında,

-Büyükşehir Belediyeleri 6 sınıfta,
- İl belediyeleri 8 sınıfta,
- İlçe ve belde belediyeleri 15 sınıfta,
- Belediye bağlı kuruluşları 9 sınıfta,

toplanmıştır.

- Düzenleme sırasında, belediyelerde çalıştırılabilecek memur unvan sayıları ile sürekli işçi kadro sayılarında artırıma gidilmiştir. Örneğin nüfusu 7.5 milyon üzerinde olan büyükşehirlerin norm memur kadro sayısı 15.119′dan 19.128′e, norm sürekli işçi sayısı ise 5.882′den 9.564′e çıkarılmıştır. Her bir belediye sınıfında bu yönde bir artış olmuştur.

Diğer yandan, Memur sayısı artırıldığı için sözleşmeli çalıştırılabilecek personel sayısı da otomatik olarak artmıştır, zira sözleşmeli pozisyonlar memur kadrolarının karşılığı miktarında kullanılabilmektedir.

Ayrıca “(2) (E) grubu belediye bağlı kuruluşlarında kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde onunu geçemez.” maddesindeki yüzde 10 ibaresi yüzde 20′ye çıkarılarak çalıştırılabilecek geçici işçi sayısı arttırılmıştır.(memurlar.net)

Hangi Öğretmenler Yüksek Maaşla Çalışıyor?

0

Öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından bazıları, hizmet süreleri ile kadro/aylık derece ve kademeleri aynı olan diğer öğretmenlere göre daha yüksek ücret alabilmektedirler.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan öğretmenlerden bazılarına, her ay aylıklarıyla birlikte ilave eğitim ve öğretim tazminatı ödenmektedir. Bu ödeme nedeniyle, aynı gün göreve başlamış olan ve kadro/aylık dereceleri aynı seviyede bulunan öğretmenler arasında aylık ücret farklılığı oluşabilmektedir.

İlave tazminat ödenen öğretmenler

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapanlardan; atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış olanlara, atandıkları branşlara (alanlara) göre “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”da belirtilen oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmektedir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmemektedir.

İlave tazminatın miktarları

Hangi öğretmene ne kadar ilave tazminat ödeneceği konusunda memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplamaya göre, 2014 yılında her ay ödenecek net ilave tazminat miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÖĞRETMENİN BRANŞI EĞİTİM DÜZEYİ TAZMİNATIN NET MİKTARI
1/10/2008 öncesi işe girenler 1/10/2008 ve sonrası işe girenler
-Bilişim Teknolojileri

-Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

-Denizcilik

-Elektrik-Elektronik Teknolojisi

-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

-Gemi Yapımı

-İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

-Makine Teknolojisi

-Metal Teknolojisi

-Metalurji Teknolojisi

-Motorlu, Araçlar Tekno1ojisi

-Plastik Teknolojisi

-Radyo-Televizyon

-Raylı Sistemler Teknolojisi

-Tasarım Teknolojileri

-Tekstil Teknolojisi

-Uçak Bakımı

-Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

En az 4 yıl süreli  yükseköğrenim mezunu 108,89 TL 95,84 TL
En az 2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu 72,59 TL 63,89 TL
-Harita-Tapu-Kadastro

-İnşaat Teknolojisi

-Kimya/Kimya Teknolojisi

-Kuyumculuk Teknolojisi

-Matbaa, Meteoroloji

-Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

-Müzik Aletleri Yapımı

-Seramik ve Cam Teknolojisi

-Tarım Teknolojileri

-Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme

En az 4 yıl süreli  yükseköğrenim mezunu 87,11 TL 76,67 TL
En az 2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu 58,07 TL 51,11 TL
-Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

-Gıda Teknolojisi

-Hayvan Sağlığı

-Hayvan Yetiştiriciliği

-Laboratuvar Hizmetleri

-Sağlık

En az 4 yıl süreli  yükseköğrenim mezunu 72,59 TL 63,89 TL
En az 2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu 50,82 TL 44,72 TL
-Bahçecilik

-El Sanatları Teknolojisi

-Giyim Üretim Teknolojisi

-Grafik ve Fotoğraf

-Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

-Sanat ve Tasarım

En az 4 yıl süreli  yükseköğrenim mezunu 65,33 TL 57,5 TL
En az 2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu 43,56 TL 38,34 TL
-Adalet

-Aile ve Tüketici Hizmetleri

-Büro Yönetimi

-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

-Eğlence Hizmetleri

-Gazetecilik

-Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

-Muhasebe ve Finansman

-Pazarlama ve Perakende

-Ulaştırma Hizmetleri

-Yiyecek İçecek Hizmetleri

-Okulöncesi Öğretmenliği (uygulama sınıfı verilenler)

En az 4 yıl süreli  yükseköğrenim mezunu 43,56 TL 38,34 TL
En az 2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu 29,04 TL 25,56 TL

İlave tazminatın ödeneceği öğretmenlerin görev yerleri

-Akşam Sanat Okulu

-Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

-Çok Programlı Lise (mesleki ve teknik eğitim programları)

-Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi

-Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi

-Denizcilik Meslek Lisesi

-Halk Eğitimi Merkezi

-Kız Teknik ve Meslek Lisesi,

-Meslek Lisesi (İşitme Engelliler)

-Meslek Lisesi (Ortopedik Engeliler)

-Mesleki Açık Öğretim Lisesi

-Mesleki Eğitim Merkezi

-Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu

-Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

-Olgunlaşma Enstitüsü

-Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

-Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi

-Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Görme Engelliler II. Kademe)

-Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Zihinsel Engelliler III. Kademe)

-Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi

-Tarım Anadolu Meslek Lisesi

-Tarım Meslek Lisesi

-Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

-Ticaret Meslek Lisesi

-Turizm Eğitim Merkezi

-Yaygın Eğitim Enstitüsü

-Ziraat Teknik Lisesi
(memurunyeri.com)

5 Yıl Sonra Online Eğitim Sistemine Geçilebilir

0

Eğitimcilerin gelecek bilimcisi Frey: 5 yıl sonra bilgi okullarda online verilecek

DaVinci Enstitüsü`nün kurucu başkanı ve kıdemli gelecek bilimcilerinden biri olan Thomas Frey, günümüz eğitim sisteminin geleceğe göre tasarlanmadığını ve teknolojinin öğrenme stillerini tamamen değiştirdiğini söyledi. Frey, okullarda beş yıl sonra bilginin yüzde 50’sinin online verileceğini belirterek, “2020’de internete bağlı aletler dünyada insan sayısını geçecek. İşler, meslekler yeni formlar alacak. 2020’de 50 milyon alet internete bağlı çalışacak. Geleceğe hazırladığımız öğrenciler bu dünyada nasıl ve nerede iş bulabilecek? 2030 itibarıyla mikro üniversiteler ortaya çıkacak. Geleneksel üniversite yerine çok özel konularda uzmanlaşan iki-üç aylık mikro üniversiteler çıkacak” diyor.

Günümüz sınıfları geleceğe hazırlanmıyor

Terakki Vakfı Okulları’nda ELT Konferansı’nda bir konuşma yapan Thomas Frey, geleceğin eğitimi ile ilgili şunları söyledi:
“Şu anda etrafımızda gördüğümüz her şey geçmiş ile ilgili. Geleceğin ihtiyaçlarını ve isteklerini yapmayı planladığımız işlere aktaramazsak, gelecek yaptığımız her işi yok edecek güce sahip. Hayata geçirmek istediğimiz her proje için bunu düşünmemiz gerekir. Bu özellikle eğitim alanı için oldukça önemli bir gerçek. Günümüz sınıflarında eğitim gören öğrencileri yakından ilgilendiren şey geleceğin iş ortamı yok olacak, ardından yerine gelecek yeni endüstrilerdir. Örneğin elektrik, otomobil, uçak, telefon sektörü gibi örnekler
yeni endüstriler tarafından yenilenecek. Şimdiye kadar geçmişe baktığımızda yok olmuş endüstriler görürüz. Öğretmenler size sesleniyorum: Sınıfınızda, okulunuzda karşınızda duran öğrencileri nasıl bir dünyaya hazırlayacaksınız? Şu anda mevcut endüstriler 2024
itibariyle tepe noktasına ulaşarak daha sonra düşüşe geçecek, yeni boyutlar kazanarak devam edecek. Ancak bu sektörlerdeki markalar kendilerini bu yaratıcı inovasyona adapte edemezlerse o zaman büyük sorunlar yaşayacakları kaçınılmaz bir gerçek.”

FREY’E GÖRE ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN EĞİTİMDEKİ 5 TRENDİ

Online eğitim başlıyor
Trend 1: Teknoloji eğitim stilini değiştiriyor
Eskiden kütüphanede katalog taraması, kitap bulma ve okuyarak istediğin bilgiye ulaşma süresi ortalama 10 saat iken günümüzde bu 10 dakikaya indi. Gelecekte ise insanlara soru sorulduğunda bu süre nanoteknoloji sayesinde 10 saniyeye inecek. Kim, ne, nerede, ne zaman sorularının yanıtları artık sorun olmaktan çıktı. Geleceğin asıl soruları, ‘Neden, nasıl’ olacak. Bunu eğitim sistemimize ve öğrenme stilimize adapte etmeliyiz. Bugün teknoloji sayesinde her 60saniyede 204 milyon e-posta, 1.87 milyon ‘like’ (facebookta), 1.4  milyon Skype konuşması, 47 bin aplikasyon indirimi yapılıyor. Bu hızın içinde artık müfredatta yer alan kim, ne, ne zaman ve nerede soruları öğrencilerin gerçekliğinden çok uzak görünüyor. Harvard Üniversitesi araştırmacıları, 2019 yılı itibariyle k-12 okullarında bilginin yüzde 50’sinin online verileceğini belirtiyor. Yaratıcı inovasyonla, işler, meslekler yeni formlar alacak. Buna hazırlıklı olmalıyız, eğitim öğretim ortamlarını da bu paralelde düşünmeliyiz.

Aletler insan sayısını geçecek
Trend 2: Geleceğin endüstrileri
Fiziksel ortamın software ortamına taşınması ile internete bağlı aletlerde artış olacak. 2020 itibariyle internete bağlı aletler dünyada yaşayan insan sayısını geçecek. 2020’de 50 milyon alet internete bağlı çalışacak. 2024’ten sonra trilyonlarca sensör etrafımızda olacak. Bu da inovasyonun parçalara ayırılacağını gösteriyor. Akıllı evler, akıllı arabalar, akıllı kıyafetler gibi. Ayakkabınıza indireceğiniz bir aplikasyonla saniyeler içinde ayakkabının işlevini değiştirecek. Akıllı lenslerle etrafa bakıp, saniyeler içinde havanın derecesini, nemini ölçmeniz, ya da tabağınızdaki yiyeceğin kalorisini görmeniz mümkün olacak. Böyle bir ortamda eğitim alanların farklı işgüçlerine sahip olmaları, bunlara paralel becerilerle donatılmaları gerekir.

Mikro üniversiteler geliyor
Trend 3: Geleceğin becerileri
Geleceğe hazırladığınız öğrenciler bu dünyada nasıl, nerede iş bulacaklar? 2030’dan sonra mikro üniversiteler ortaya çıkacak. Uzun yıllar alan eğitim yok olacak bir noktada. Çünkü hız, bilgi bizim şu anda algıladığımızın çok ötesinde gerçekleşeceğinden, yıllar alan geleneksel üniversite eğitiminin yerine çok özel konularda uzmanlaşılan 2-3 aylık mikro üniversiteler çıkacak. 3D baskılar olacak. İstediğiniz ilacı basabileceksiniz. Çinliler örneğin yeni bir böbrek baskısı yaptılar, yani organlar basılarak elde edilmeye başlandı bile. Tüm bu bahsettiğim şeyler o kadar uzak değil aslında. Peki bu eğitimi nasıl etkileyecek? 3D baskı okullar olacak artık. İnsansız hava araçları olacak etrafta. Mesela 3D programlama eğitimi /sertifikasyonu gibi. Klasik bir ekonomiye giriş dersi bir aplikasyon, oyun tasarımı, film ya da sanal gerçeklik gibi konularla öğretilebilecek. Paylaşılan ekonomi önem kazanacak. Bir gün işimize yarar diye aldığımız, evimizde bulundurduğumuz, arabadan, çeşitli mutfak setlerine kadar birçok şeye sahip olmayacağız artık onlar paylaşılır olacak. Örneğin – zip-araba, 15 kişisel araba yerine geçecek. Etrafta bir yerden bir yere giden arabalarda taşıyıcılar olacak ve kişiler bunlardan online taşıma isteği ile yararlanacak. Aplikasyon geliştirme, 3D programlama, hızlı ulaşım (kapsülle) gibi sektörler ön plana çıkacak. Sektörleri günümüzde var olan sektörlerin yenilikçi inovasyonla dönüşmemiş haline göre kalacaklarını varsayarak öğrencilere meslek edindirmek gerçekçi değil maalesef. Her yok olan meslek yerine 2.6 milyon yeni iş olanağı gelecek.

Makineler insan yerine geçecek
Trend 4: Akıllı aletlerle vücudumuzun ihtiyacının belirlenmesi
Quantified – Self, vücudumuzdaki her şeyin hesaplanması, vücudumuzun dışarıdaki bilgiyi de ölçebilmesi demek. Akıllı aletlerle vücudumuza bağlanan sensörlerle ölçülmesi demek. Örneğin yeni nesil dövmeler aç kapa düğmeleriyle görünür-görünmez olabilecek. Makineler insan yerine geçebilecek. 1970’lerde kokpitte beş kişi varken bunun üçünü elemiş bulunuyoruz. Vinod Khosla’nın araştırmasına göre gelecekte de örneğin doktorların yüzde 80’inin yerini onlar kadar ve hatta onlardan daha etkili ve hızlı karar verecek akıllı makineler alacak. Vücutta yapılacak bir tarama ile kişinin hangi alanda kendini geliştirmesi gerektiği, hangi kitapları okumaya ihtiyacı olduğu gibi konular kolaylıkla ve hızlı bir şekilde belirlenebilecek.

Eğitimli insan artacak
Trend 5: Öğretmensiz eğitim formları
Yapılan bir araştırmaya göre dünyada şu anda 18 milyon öğretmen açığı var. Yüzde 23 oranında çocuk eğitim olanağına sahip değil. İleride insanlar günümüzdeki her bireyin üç katı kadar eğitimli olacak. Harvard Üniversitesi profesörlerinden ve ‘The Innovations of Dilemma’ kitabının yazarı Clayton Christiansen yaptığı araştırmada 2019 itibariyle tüm k-12 okullarının yarısının online eğitim vereceğini belirtti. Bu da öğrencilerin kendi hız, ilgileri ve beceri düzeylerine göre bireysel eğitim alma imkânı demektir. Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde okula başlayan bir çocuğun, gelecekte 3D baskı evlerde oturup, sürücüsüz arabalar, insansız hava araçları ile donatılmış bir dünyada birden fazla robotla yaşayacağı bir ortama hazırladığımızı unutmamamız gerekir.

Çocukların ev içinde karşılaşabileceği sorunları psikolog Gülşah Ergin anlattı.

1) Çocukların yanında olmak onları tehlikelerden koruyabilir mi?
- ABD’de yapılan istatistikler, kazaların yüzde 48’inin çocuğun yanında bir yetişkin olduğunda meydana geldiğini gösteriyor. Çocuklarla sürekli beraber olmak, onları dikkatlice izlesek de bazen tehlikeli durumları önleyemiyor. Sürekli hareket halinde ve meraklı oldukları için yapacakları her şeyi önceden tahmin etmek zor. Bu nedenle çocukların güvenliği için gerekli olan her tedbirin önceden alınması gerekiyor.

2) Mutfak hangi tehlikelerle dolu?
- Bıçak, çatal gibi sivri ve kesici aletler, çocuğun rahatlıkla ulaşabileceği alt raflara konulmamalı. Buzdolabının kapağının her zaman kapalı olmasına ve su ısıtıcılarının çocukların erişemeyeceği yerlerde bulunmasına özen gösterilmeli. Elektronik aletlerin kordonlarının toplu ve kullanılmadıkları zamanlarda fişlerinin prizden çekilmesi gerekiyor.

3) Oyuncaklar tehlike yaratabilir mi?
-Çocuklar için uygun oyuncağı aldıktan sonra, onları güvenle kullanmalarını sağlamak da önemli. Bu yüzden oyuncak kontrolü sıklıkla yapılmalı. Kırılmış, sivri köşeleri olan ya da kenarlarında tahta kıymıkları oluşan oyuncakların büyük tehlike oluşturabileceği unutulmamalı.

4) Mobilyalar çocuklar için ne kadar güvenli?
-Mobilyalar, evde çocuklar için tehlike oluşturabilecek objelerin en başında geliyor. Sivri köşelerinin olması ve küçük parçalar içermesi tehlike yaratabilir. Bu nedenle, sivri köşelerin uçlarına plastik koruyucular takılması ve mobilyaların üzerinde kırılabilecek, düşebilecek küçük objeler bulundurulmamasına dikkat edilmeli.

5) Çocuklarda boğulma veya tıkanma kazalarının nasıl önüne geçebiliriz?
- Çocuklar etrafındaki her şeyi büyük bir merakla keşfetmeye çalışırlar. Bunu yaparken de bulduklarını ağızlarına koymak isterler. Bu parçalar kazayla boğazlarına kaçabilir. Evde çocuklarımız için tehlike oluşturabilecek hiçbir küçük parça ve obje ortada ırakılmamalı. Oyuncaklarında kırılan, kopan bir parça olup olmadığı sıklıkla kontrol edilmeli.
Gençler toplumsal konular için yarışacak
Dört yıllık lisans eğitimi alan öğrenciler eğitim, çevre, sağlık, spor, kültür sanat ve toplumsal konulardaki projeleri ile yarışacak. Jüri tarafından seçilen birinci ‘İngiltere’de 2014 Yaz Dönemi Eğitim Programı’na gidecek. Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) düzenleyeceği ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ yarışmanın son başvuru tarihi ise 18 Nisan.

Öğrencilere iklim değişikliği anlatılacak
Milli Eğitim ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında yapılan işbirliği ile meteoroloji uzmanları okullara giderek bilgiler verecek, iklim değişikliğini anlatacak. Öğrenciler genel meteorolojik tahminlerin nasıl yapıldığını, bunlara nereden ulaşacaklarını öğrenecekler. Öğretmenler de bu eğitimlerden yararlanacak.

* Anaokulundan üniversiteye kadar özel okullardaki erkek öğrenci sayısı kızlardan daha fazla.
* Okul öncesi eğitim kurumlarında 8 bin 404 sayısı ile en fazla öğretmen İstanbul’da bulunurken, 63 eğitimciyle Bayburt son sırada yer alıyor.
* 4’üncü sınıf düzeyinde Türkiye’deki okulların sadece yüzde 38’inde disiplinsizlikten kaynaklanan sorunlar yaşanıyor. Bu oran uluslararası ortalamada yüzde 61, Rusya Federasyonu’nda yüzde 65.

Dünyada engelli bireylerin sayısı yaklaşık nedir?
-Engelliler dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturarak, 650 milyon insanı temsil ediyor.

Farklı dil ve lehçelerde eğitim alınabilecek mi?
-Demokratikleşme paketinde yer alan kanuna göre Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerle eğitim ve öğretim yapmak amacıyla özel okul açılabilecek.(hürriyet)

Hangi Üniversiteler KPSS ile Memur Alacak?

0

2014-1 Merkezi Atama öncesi memur adaylarına yol gösterecek araştırma Yüksek Öğretim Kurumlarına ait kadrolarla devam ediyor.

2014-1 Merkezi Atama öncesi memur adaylarına yol gösterecek araştırması Yüksek Öğretim Kurumlarına ait kadrolarla devam ediyor. 2014 Bütçesine göre daha az memur alımı yapılacağı için bütçeye bağlı olmayan serbest kadrolar bu sene çok önem kazanmıştır. Yüksek Öğretim kurumlarındaki serbest kadrolara da üniversitelerin talep etmesi halinde Haziran döneminde atamalar yapılacaktır. 9/12/2013 Tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında kararlaştırılan ve 27/01/2014 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim kurumlarına ait idari kadrolarda düzenlemeyle aşağıdaki üniversitelerin belirtilen kadroları serbest bırakılmıştır.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 9 10
GİH Memur 10 10
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 10
YH Hizmetli 10 5

 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 8 5
GİH Memur 9 5
GİH Memur 10 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 5
GİH Şoför 7 2
GİH Şoför 8 2
TH Kütüphaneci 6 1
TH Tekniker 8 1
TH Teknisyen 9 1

 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 8 10
GİH Memur 9 10
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 10
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 10
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 5

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 8 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 5

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Şoför 12 1
SH Sosyal Çalışmacı 5 1
SH Psikolog 5 1
SH Psikolog 6 1
SH Fizyoterapist 5 1
SH Tıbbi Teknolog 6 1
SH Hemşire 12 1
SH EBE 7-8-9 3
SH Sağlık Memuru 12 1
SH Sağlık Teknisyeni 12 1
TH Mühendis 7 1

 

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 8 5
GİH Memur 9 5
GİH Memur 10 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 5
TH Tekniker 7 3
TH Teknisyen 10 2

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 12 10
YH Hastabakıcı 11 20
YH Hastabakıcı 12 30

 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 8 10
GİH Memur 9 10
GİH Memur 10 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 10
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 10
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 10
TH Teknisyen 9 1
TH Teknisyen 10 4

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 10 10
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 10
TH Teknisyen 8 3
TH Teknisyen 9 3
YH Hizmetli 9 4
YH Hizmetli 10 4

 

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 8 7
GİH Memur 9 5
GİH Memur 10 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 5

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 7 5
GİH Memur 8 5
GİH Memur 9 5
GİH Memur 10 5
SH Hemşire 9 15
SH Hemşire 10 4
SH Ebe 6-7-8-9 9
SH Sağlık Teknisyeni 8-9 6
SH Sağlık Teknisyeni 6-7 2
SH Teknisyen Yardımcısı 8-9 4
YH Hizmetli 11 8
YH Hastabakıcı 11 20
YH Hastabakıcı 12 5

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
SH Biyolog 5 1
SH Psikolog 5 1
SH Psikolog 6-7 2
SH Fizyoterapist 4-5-6 3
SH EBE 6-7-8 7

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 8 5
GİH Memur 9 5
GİH Memur 10 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 5

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 8 5
GİH Memur 9 5
GİH Memur 10 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 10
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 3
GİH Şoför 8 2
TH Tekniker 7 1
TH Teknisyen 9 1

 

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 9 3
GİH Memur 10 2
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 2

 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ
GİH Memur 10 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 1

 

(gazetekamu)

2 Milyonluk Destekle Kendi İşinin Patronu Ol . . .

0

ODTÜ Teknokent ve Teknopark İstanbul işbirliğinde düzenlenen “Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması” ile teknoloji tabanlı iş fikri olan gençler, toplam 2 milyon liralık destekle kendi işinin patronu olma şansını yakalayacak.

Yarışmaya, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi veya mezunu (mezuniyetin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması kaydıyla) olanlar başvurabilecek.

 

Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması’nın sunduğu desteklerin maddi değeri toplamda 2 milyon lirayı bulacak. Başvurular “www.yfyi.com” adresinden 28 Nisan’a kadar yapılabilecek.

 

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ODTÜ Teknokent’de girişimcilik ekosisteminin genişlemesi ve gelişmesi adına önemli sonuçlar almaya başladıklarını söyledi.

 

YFYİ’yi 2005′te organize etmeye başladıklarını anlatan Kızıltaş, o yıllarda girişimciliğin çok yeni bir kavram olduğuna işaret etti. Bu konudaki farkındalığı arttırmak ve geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmayla girişimcilik ekosisteminin oldukça büyüdüğünü dile getiren Kızıltaş, “Bugün geldiğimiz noktada, YFYİ her yıl binler seviyesinde farklı girişimcinin katılmak için başvurduğu ve yüzlerce farklı projenin değerlendirildiği, Türkiye’nin en sürdürülebilir ve en büyük girişimcilik programı oldu. Benim YFYİ’den yarışma değil de özellikle program olarak bahsetmemin nedeni, sadece birinci olanın değil sürece katılan tüm girişimcilerin birçok farklı kazanım elde etmelerinden kaynaklanıyor” diye konuştu.

 

-Girişimcilere 100 bin TL’lik çekirdek sermaye

 

YFYİ’de katılımcılara mentorluk, eğitim, patentleme ve danışmanlık gibi pek çok destek verdiklerini anlatan Kızıltaş, böylece fikri olan gençlere kendi işinin patronu olma şansı tanındığını söyledi.

 

Kızıltaş, şunları kaydetti:

 

“Her yıl ihtiyaçlara göre yenilikler yaptığımız YFYİ’de bu yıl, kuluçka merkezimizi hayata geçireceğiz ve burada birçok girişimciyi destekleyeceğiz. Aynı zamanda bu yılki yeniliklerimizden bir diğeri ise Amerika kampı imkanı olacak. Seçtiğimiz 10 girişimciyi 2 hafta süresince Silikon Vadisi’ne götürecek ve orada kendilerini geliştirmelerini sağlayacağız. Ayrıca 5 farklı kategoride seçilecek girişimcilere 100′er bin lira büyüklüğünde çekirdek sermayesi desteği vereceğiz.

 

Kendi işini kurmak isteyen ve yenilikçi bir fikre sahip gençleri toplam değeri 2 milyon lira olan bu desteklerden faydalanmaya davet ediyorum. YFYİ’nin internet sitesi üzerinden başvuru yaparak yarışmaya dahil olabilecek girişimciler kendi hayallerinin peşinde koşarken, biz de onlara her anlamda destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz.”(memurlar.net)

Mustafa İhsan Kızıltaş, ODTÜ Teknokent, YFYİ

Sınava Kısa Süre Kala Ders Çalışma Programı

0

KPSS hazırlığında siz adaylara yardımcı olabilmesi için kolay ve uygulaması rahat olan bir program oluşturmaya çalıştık.

KPSS adaylarının en çok yaşadığı sorun programlı ders çalışamamaktır. Haliyle gündelik hayatlarımız bizlere sınav hazırlığında sürpirizler hazırlayabilmektedir.

Siz adaylar için nacizane olarak yardımcı olmasını umduğumuz sözel adaylar için ve hem eşit ağırlık hem de sayısal adayların kullanabileceğini düşündüğümüz programları paylaşıyoruz..

Sözel adaylar için oluşturulmuş çalışma programı:

Aslında çalışma programları her adaya özgü olmalıdır, fakat bizlerin sizlere ulaşma olanağı olmadığı için genel bir program hazırlamayı uygun gördük.

Sözel adayların dikkat etmesi gerektiği nokta; matematik dersi için yapamıyorum demeyip mümkün olduğunca yapabileceğiniz konulara dikkat ederek her fırsatta çabalamanız. Unutmayınki sizlere diğer adaylardan fark yaratacak olan Matematikteki başarınızdır.

Sayısal ve Eşit Ağırlık Adayları için olan çalışma programı…

Adaylara yardımcı olmaya çalışırken şunu belirtemek isteriz eğerki sayısalcı bir adaysanız ve hiç matematik çözmeme gerek yok diyorsanız yanılabilirsiniz. Çünkü bir Matematik bölümü mezunu bile KPSS için pratik yapmalı. Ne kadar iyi bir sayısalcı bile olsa KPSS hazırlığında pratik olup zamanı değerlendirme en önemlisidir.

EA adayları için şunu belitmeliyizki mutlaka tablodaki matematik için ayrılan zamana bir günde siz eklemelisiniz.

Siz KPSS Adaylarına Şimdiden Başarılar Dileriz….

Öğretmen Olmak Basit Meslek Olarak mı Görülüyor?

0

Öğretmen milletin geleceğini inşa eden aileden sonra -hatta bazen aileden bile önce- gelen önemli bir yere sahiptir; toplumun kalbi, beynidir.

Öğretmenin kalitesi topluma yansır. Ne yazık ki  ülkemizde  eğitim ayaklar altındadır. Öğretmenlik kutsallığından uzaklaşmak üzeredir. Eğri oturup doğru konuşalım: bugün üniversiteye girmek isteyen öğrenciler: ’ En kötü ihtimalle öğretmen olurum ‘ düşüncesindeler. Bu gelinen nokta açısından içler acısı bir durumdur. En kötü ihtimalle öğretmen olan bu bireyin öğrencilerinin vay haline…

Çok büyük bir bilgi, beceri, saygı, sevgi, görgü…  gerektiren  bu mesleğin öncesinde üniversite sınavına girişte kabul gören puanı bile kalite sınırları altındadır. Eğitim fakültelerinin kazanımı yetersizdir. Toplumun bugünkü öğretmene bakış açısı ve saygısı bile aldığı maaşla doğru orantılıdır; ne yazık!

Bir yerlerde geleceğimizle oynanmakta ve eğitim gibi önemli bir kavram bireylerin vicdanına bırakılmaktadır. Branşının hiçbir önemi yok, bir öğretmende olması gereken onlarca  özellik  sayabilirim: Bilgi tek başına yetmez, genel kültür, hoşgörü, sevgi, vicdan,ahlak, uyum, beceri,kavrama yeteneği, ikna kabiliyeti,  teknolojiyi  kullanabilme, iletişim kurabilme, saygı, çalışkanlık, değerlerinin farkında olma ve öğrencilere bunları fark ettirebilme, öğretim yöntem tekniklerini bilme….

Oturup bir düşünelim: bir öğretmen olarak bizim eksiğimiz nedir ve biz olayın hangi boyutundayız. Kendimizi nasıl daha iyi tamamlayabilir ve nasıl daha faydalı olabiliriz…???

Elbette toplumda yaşanan tüm sıkıntılar öğretmene bağlı değil; bunun ailesi var, çevresi var… ancak unutmayalım hepimiz hayatımızın büyük kararlarını alırken en çok öğretmenlerimizden etkilendik..

GELELİM ÇÖZÜME;

- Toplumun öğretmen profilini öncelikle değiştirmek gerekiyor. Öğretmen olmanın belli kriterleri olmalı.

-  Mevcut öğretmenlerin hepsi bir kalite ayarından geçirilmeli yaşlananlar emekli edilmeli ve emekliliklerin en iyi şekilde sürdürebilecekleri ortamlar oluşturulmalı

-  Öğretmenlik zor bir meslek 40 yaşından sonra gençlere devredilmeli ve tecrübeli olanlar tecrübelerini  paylaşmalı , gençlerin enerjisinden faydalanılmalı

-  Üniversite sınavında öğretmenlik bölümlerini kazanmak  bir hukuğu ya da tıpı kazanmak kadar  zor olmalı

-  Eğitim fakültelerinde verilen eğitimler sonucunda tam bir öğretmen yetiştirilmeli

-  Öğretmen adayları en az 3 yıl staj gördükten sonra okullarda ders vermeye başlamalı

-  Torpilsiz ve objektif mülakatlarla öğretmenler seçilmeli

-  Öğretmen maaşları öğretmenlerin yaşam standardını yükseltmesi açısından artırılmalı

-  Ücretli öğretmenlik kaldırılmalı

-  Eğitime siyaset, ayrımcılık karıştırılmamalı

-  Eş durumlarında öğretmenleri ve öğrencileri mağdur etmeyen bir sistem getirilmeli…

KPSS Adayları Neden YDS`ye Girmek Zorunda?

0

2013 öncesinde KPSS yabancı dil oturumu, KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS gibi farklı sınavlarla yabancı dil puanı alınmakta iken 2013 Bahar döneminden itibaren YDS uygulanmaktadır.

Bu uygulama ile KPSS yabancı dil oturumu, KPDS ve ÜDS kaldırılmış oldu. Ayrıca birkaç ay öncesinde de ÖSYM tarafından yapılan açıklamada IELTS sınavlarının da artık YDS’ye eşdeğer olmadığı açıklandı. Yani mevcut durumda KPSS puanını etkileyen tek şey YDS’dir. Ancak kurumlar KPSS puanının yanında yabancı dil seviyesi isterse bunlar için YDS puanı ile beraber TOEFL puanı da kullanılabilmektedir.

YDS’nin KPSS puanlarındaki önemi

KPSS sisteminde şuan 121 çeşit puan bulunmaktadır. Bunların 117 tanesi a grubu adayları (uzman, müfettiş gibi) ilgilendirmektedir. 117 puandan 91 tanesinde ise YDS bileşeni bulunmaktadır. Herkesin bildiği gibi KPSS puanları farklı bileşenlerden oluşmaktadır ve bir puanın hesaplanması için bileşenlerinin hepsinden doğru veya yanlış en az bir tane soru çözülmüş olmalıdır. Bu durumda YDS’ye girmeyen bir adayın 91 tane puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavda atış serbest

YDS sınavında yanlışlar doğruyu götürmeyecek. Bu yüzden adayların tüm soruları bilmelerine gerek yok.

KPSS A grubu adayları mutlaka YDS’ye girmeli

Belirttiğimiz gibi A grubu mesleklere yönelik KPSS puanlarının 91 tanesinde yabancı dil bulunmaktadır. Yani bu haftasonu YDS’ye girmeyen bir aday (eğer ki 2013 ilkbahar ve sonbahar YDS’ye de girmediyse) 2014 KPSS sonuçlarında 91 tane a grubu hesaplanmamış olacak. Bu durum a grubu adaylar için bir çok kamu kurumunun uzmanlık ve müfettişlik sınavlarına başvuramayacağı anlamına gelmektedir.

Yüksek bir performansa gerek yok

Adayların YDS’den pek bir şey yapamayacaklarını düşünerek stres yapmalarına gerek yoktur. Belli bir hazırlığı ve birikimi olmayan bir aday zaten stres yapsa da yapmasa da YDS’den gelecek sonuç bellidir. Üstelik belli meslekler haricinde yabancı dilin çok da bir önemi yok. Burada esas vurgu yaptığımız nokta mutlaka YDS’ye girilmiş olması veya en az bir tane YDS sorusu cevaplanmasıdır.(memurlar.net)

Formasyon için Eğitim Fakülteleri Açıklama Yaptı

0

YÖK, niteliği artırmak amacı ile, pedagojik formasyon eğitimi almak isteyen alan fakülteleri için ALES ve not ortalaması koşulunu getirmiştir. Eğitim Fakülteleri’nden formasyon açıklaması…

KAMUOYU DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından,Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun 20.02.2014 gün ve 9 sayılı karar ile belirlenen ve öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarından mezun olanlar için geçerli Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nın, söz konusu yükseköğretim programlarına devam eden lisans öğrencileri için de açılacağı YÖK’ün web sayfasından, 26.03.2014 günü kamuoyuna duyurulmuştur.

Ancak, bu açıklama Türkiye gerçekleri ve ihtiyaçları ile uyuşmamaktadır.

Şöyle ki;

1. Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre, bazı branşlarda çok sınırlı sayıda yeni öğretmene ihtiyaç varken, bazı alanlarda ancak emekli olanların yerine atama yapılabilmektedir. Bu durum göstermektedir ki Türkiye’de öğretmen ihtiyacı hemen hemen doyum noktasına ulaşmıştır. Bu sebeple eğitimde en önemli husus daha çok değil, daha nitelikli öğretmen yetiştirmektir.

2. Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin niteliğini artırmak ve öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısını çağcıl düzeye ulaştırmak amacıyla eğitim fakültesi dekanlarının teklifi ile eğitim fakültelerinin ikinci öğretim programları kapatılmıştır. Ayrıca, yeni eğitim fakültesi açılmaması önerilmiştir.

3. Yükseköğretim Genel Kurulu, 09.02.2012 tarihli toplantısında, açık öğretim ve uzaktan eğitimle öğretmen yetiştirmenin niteliği düşürdüğü gerekçesiyle, 2012-2013 akademik yılı başında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesindeki Okul Öncesi Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği Programlarını kapatmıştır.

4. YÖK, niteliği artırmak amacı ile, pedagojik formasyon eğitimi almak isteyen alan fakülteleri için ALES ve not ortalaması koşulunu getirmiştir.

5. YÖK Öğretmen yetiştirme Çalışma Grubu, 4.03.2014 tarihli toplantısında pedagojik formasyon programlarının en az bir yıl süreli olmak üzere sadece mezun olanlara verilmesini önermiştir.

6. Danıştay 8. Dairesi’nin 20 Ekim 2010 tarih ve 2010/20741 sayılı, lisans öğrencilerine pedagojik formasyon sertifika programı uygulanmasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen gerekçeler geçerliliğini korumaktadır.

Bütün bu gelişmeler ve gerekçeler ortadayken;

a) Öğretmenlik, niteliği/doğası gereği açık öğretim ve uzaktan eğitimle kazandırılabilecek bir meslek değildir.

b) Bir koordinasyon kurulu olması gereken YÖK’ün, asıl görevi öğretmen yetiştirmek olan eğitim fakültelerinin görüşlerini almadan, toplumun geleceğini ilgilendiren bu tür stratejik konularda tek başına karar vermesi, istediği zaman eğitim fakültelerindeki bazı bölümleri diğer fakültelere aktarması, bunu yaparken diğer fakültelerin görüşünü alırken eğitim fakültelerinin görüşünü almaması asla kabul edilemez.

c) Toplumun en çok öğretmenin niteliğinden yakındığı ve yüz binlerce adayın atanmak için sırada beklediği bir dönemde, niteliği artırmaya dönük herhangi bir ölçüt olmaksızın, yukarıda bazılarını zikrettiğimiz bugüne kadar aldığı kararları yok sayarak, neredeyse üniversiteye devam eden ya da üniversite mezunu olan herkese pedagojik formasyon sertifikası vermeye dönük böyle bir karar, en hafif ifadeyle, öğretmenliği bir meslek olarak kabul etmemek, öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanını yok saymaktır.

d) YÖK’ün pedagojik formasyon sertifika programını, bir döneme sığdırma yönünde üniversitelere yapmış olduğu baskı yanlış olduğu gibi, bu son kararla pedagojik formasyon ertifika programlarını yasal zorunluluk nedeni ile adeta yasak savma kabilinden yapılmasını istemesi, bilim adına, ülkenin yarınları ve geleceği adına, kaygı verici bir durumdur.

Kamuoyuna Saygı İle Duyulur

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK)

Yürütme Kurulu

Kurumlarda Uzman Yard. Ne Kadar Maaş Alıyorlar

0

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında Uzman Yardımcısı kadro unvanında meslek personeli olarak görev yapan Devlet memurlarının aylık ücretleri, 15.01.2012 tarihinden sonra işe girenler için eşit hale getirilmiştir.

Meslek personeli Uzman Yardımcısı olarak kurumların merkez teşkilatlarındaki kadrolarda göreve başlayanların aylık ücretleri arasında kurumlara ve unvanlara göre farklılık bulunmakta iken, 02.11.2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemeyle, merkez teşkilatlarında görev yapan Uzman Yardımcıları arasındaki ücret farklılığı büyük ölçüde giderilmiştir.

666 sayılı KHK’da yer alan düzenlemede ayrıca, merkez teşkilatlarındaki Uzman Yardımcılarının aylık ücretlerinin, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmesi uygulaması getirildi. Ayrıca, hangi derece ve kademede olurlarsa olsunlar, merkez teşkilatlarında Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunan personelin (Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları hariç) tamamı için aynı gösterge (ücret ve tazminat) rakamlarının uygulanması sağlandı.

Merkez teşkilatlarında bulunan Uzman Yardımcılarının aylık net ücretleri bu şekilde ve tümü için (Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları hariç) aynı miktarda belirlenirken, bazı kurumların özel kanunlarında yer alan hükümlere istinaden (örnek; özellikle bazı üst kurallarda kira yardımı şeklinde yapılan ödemeler), bazı uzman yardımcılarının farklı ödemelerden yararlanmaları da söz konusu olabilmektedir.

Merkez teşkilatlarında kariyer Uzman Yardımcısının aylık net maaşı

UNVAN TEŞKİLAT DERECE KADEME 15 NİSAN 2014 AYLIK NET MAAŞ
Uzman Yardımcısı (Aşağıda bazıları sayılmıştır) Merkez 9/1 3.249 TL
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Merkez 9/1 2.753 TL

NOT:

-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

-Çalışılan hizmet bölgelerine göre değişiklik gösterebilen ek özel tazminat ödemeleri ile arazi tazminatı ödemeleri ve görev yapılan kurumdan kaynaklı yan ödeme puan fazlalıkları dikkate alınmamıştır.

-%15 Gelir Vergisi oranına göre hesaplama yapılmıştır.

-Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri dahil edilmemiştir.

-Kurumların özel düzenlemelerinden kaynaklanan ödemeler dahil edilmemiştir.

Kurumların merkez teşkilatında görev yapan kariyer Uzman Yardımcılarından bazıları

**Adalet Uzman Yardımcısı

**Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı

**Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı

**Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı

**Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı

**Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı (Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda)

**Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı

**Başbakanlık Uzman Yardımcısı

**Çalışma Uzman Yardımcısı

**Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı

**Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı

**Denizcilik Uzman Yardımcısı

**Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

**Devlet Personel Uzman Yardımcısı

**Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

**Dışişleri Uzman Yardımcısı

**Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı

**Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

**Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı

**Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı

**Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı

**Göç Uzman Yardımcısı

**Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı

**Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı

**Hazine Uzman Yardımcısı

**İçişleri Uzman Yardımcısı

**İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı

**İnsan Hakları Uzman Yardımcısı

**İstihdam Uzman Yardımcısı

**İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı

**Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcısı

**Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı

**Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı

**Karayolları Uzman Yardımcısı

**Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı

**Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

**Maden Tetkik ve Arama Uzman Yardımcısı

**Maliye Uzman Yardımcısı

**Marka Uzman Yardımcısı

**Meteoroloji Uzman Yardımcısı

**Milli Eğitim Uzman Yardımcısı

**Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı

**Milli Piyango Uzman Yardımcısı

**Millî Savunma Uzman Yardımcısı

**Orman Uzman Yardımcısı

**Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı

**Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı

**Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı

**Patent Uzman Yardımcısı

**Sağlık Uzman Yardımcısı (Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünde)

**Sağlık Uzman Yardımcısı (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda)

**Sağlık Uzman Yardımcısı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda)

**Sağlık Uzman Yardımcısı (Sağlık Bakanlığında)

**Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı

**Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı

**Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı

**Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı

**Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı

**Spor Hizmetleri Uzman Yardımcısı

**Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı

**TİKA Uzman Yardımcısı

**Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzman Yardımcısı

**Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı

**Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı

**Vakıf Uzman Yardımcısı

**Yazma Eser Uzman Yardımcısı

**Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı

**Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı

**Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı

**Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı

Başbakanlık Uzman Yardımcılarına göre ücretleri belirlenen Uzman yardımcıları

Başbakanlık Uzman Yardımcıları emsal alınarak ücretleri belirlenen ve aşağıda belirtilen kurumlarda görev yapan meslek personeli Uzman Yardımcıları da, yukarıda belirtilen uzman yardımcıları ile aynı miktarda aylık ücret almaktadırlar:

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulundaki uzman yardımcıları

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundaki uzman yardımcıları

-Sermaye Piyasası Kurulundaki uzman yardımcıları

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundaki uzman yardımcıları

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundaki uzman yardımcıları

-Kamu İhale Kurumundaki uzman yardımcıları

-Rekabet Kurumundaki uzman yardımcılar

-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundaki uzman yardımcıları

-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundaki uzman yardımcıları

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundaki uzman yardımcıları

-Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğindeki uzman yardımcıları

-Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığındaki uzman yardımcıları

-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığındaki uzman yardımcıları

-Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığındaki uzman yardımcıları

-Kalkınma ajanslarındaki uzman yardımcıları

-Mesleki Yeterlilik Kurumundaki uzman yardımcıları
(memurunyeri)

 

 

En Fazla Memur Bu İllere Alınıyor

0

Şubat 2014 tarihi itibariyle yayınlanan istatistiklere göre kamu personelinin iller bazında dağılımı dikkate alındığında, en çok kamu personeli (memur, sözleşmeli, personel, geçici işçi) istihdam edilen il olarak Ankara birinciliğini devam ettirdi.

En çok kamu personeli istihdam edilen il

Başkentte 2010 yılında 258 bin olan kamu personeli istidamı sayısı, 338 bine ulaşarak birinci sıradaki yerini korurken, Ankara’ yı 301 bin kişi İstanbul takip etti.

En az kamu personeli istihdam edilen il

Kamu personeli istihdam etme bakımından en düşük rakamlara sahip ilimiz Bayburt olurken, onu takip eden il ise Ardahan olarak istatistiklerde yerini almış oldu.

Kamu personeli istihdamında en fazla artış yaşanan iller

İstihdam istatistiklerine memurunyeri.com olarak göz attığımızda, Son 4 yıl içinde en fazla istihdam artışı olan ilin 2010 yılına göre yaklaşık %85 artışla Rize olduğunu, bunu sırayla %48 istihdam artışı ile Şırnak, %45 ile Ağrı ve %43 ile Hakkari illerinin takip ettiğini görmekteyiz.

2010 2011 2012 2013 2014
ADANA 56.703 59.609 65.249 66.935 68.032
ADIYAMAN 16.037 16.829 19.806 20.763 21.103
AFYONKARAHİSAR 20.018 21.752 23.836 25.001 25.865
AĞRI 10.484 12.949 14.239 14.310 15.186
AKSARAY 9.940 10.154 11.836 12.060 12.264
AMASYA 13.034 13.757 15.528 16.045 16.251
ANKARA 258.403 278.626 317.285 323.343 338.072
ANTALYA 50.166 54.325 62.537 64.350 66.515
ARDAHAN 3.465 3.838 4.264 4.467 4.588
ARTVİN 7.915 8.219 9.634 10.532 9.919
AYDIN 28.568 28.620 32.265 33.045 33.595
BALIKESİR 34.246 35.174 39.581 40.785 41.647
BARTIN 6.981 7.189 7.874 8.057 8.392
BATMAN 13.675 15.146 17.181 17.903 18.290
BAYBURT 3.056 3.461 3.947 4.090 4.246
BİLECİK 6.626 6.711 7.555 7.780 8.020
BİNGÖL 7.859 8.793 10.138 10.402 10.763
BİTLİS 9.253 10.260 11.607 12.015 12.525
BOLU 11.276 11.563 13.025 13.530 14.053
BURDUR 9.180 9.559 11.019 11.308 11.665
BURSA 58.640 60.639 67.128 68.490 71.109
ÇANAKKALE 15.958 17.010 17.908 18.499 19.184
ÇANKIRI 8.178 8.085 8.894 9.388 9.531
ÇORUM 15.675 15.931 17.915 18.965 19.443
DENİZLİ 26.811 27.498 31.232 32.003 32.966
DİYARBAKIR 39.963 44.601 49.470 50.522 51.641
DÜZCE 8.606 8.737 10.476 10.788 11.126
EDİRNE 14.496 14.640 16.043 16.365 17.177
ELAZIĞ 24.381 24.617 27.713 28.324 28.536
ERZİNCAN 9.222 9.849 11.082 11.453 11.651
ERZURUM 31.316 33.751 37.186 37.814 37.632
ESKİŞEHİR 31.730 34.154 37.758 38.525 39.514
GAZİANTEP 34.043 35.114 41.005 42.291 43.838
GİRESUN 14.641 15.019 16.676 17.112 17.731
GÜMÜŞHANE 5.233 5.602 6.426 6.597 6.902
HAKKARİ 6.896 7.887 9.360 9.385 9.877
HATAY 32.133 33.436 37.182 38.308 40.127
IĞDIR 5.160 5.577 6.484 6.631 6.908
ISPARTA 19.025 19.107 21.334 21.955 22.531
İSTANBUL 241.733 257.561 278.533 290.466 301.986
İZMİR 108.659 113.791 122.830 125.403 130.687
KAHRAMANMARAŞ 29.996 30.068 34.249 35.497 36.298
KARABÜK 8.193 8.662 9.711 10.089 10.357
KARAMAN 7.125 7.340 8.628 8.990 9.146
KARS 8.808 9.417 10.797 11.395 11.739
KASTAMONU 15.493 15.995 18.209 18.635 19.044
KAYSERİ 35.220 38.144 43.246 44.791 46.459
KIRIKKALE 14.872 15.000 16.017 17.104 17.230
KIRKLARELİ 9.003 9.079 10.167 10.407 10.714
KIRŞEHİR 9.215 9.333 10.458 11.028 11.280
KİLİS 3.858 4.011 4.944 5.122 5.368
KOCAELİ 36.491 40.780 45.880 47.157 49.379
KONYA 55.140 57.577 64.279 66.143 67.835
KÜTAHYA 21.973 22.590 23.978 23.579 23.846
MALATYA 26.634 26.764 30.750 31.749 32.376
MANİSA 34.690 34.775 38.502 39.296 41.535
MARDİN 16.069 17.536 20.240 21.069 21.921
MERSİN 45.719 45.769 52.309 53.636 55.421
MUĞLA 27.248 28.397 31.463 32.047 32.723
MUŞ 9.513 10.726 12.091 12.261 12.757
NEVŞEHİR 9.902 9.899 11.011 11.375 11.596
NİĞDE 11.054 11.239 12.717 13.133 13.443
ORDU 19.205 19.569 21.678 22.323 23.198
OSMANİYE 12.614 12.924 14.695 15.515 16.139
RİZE 11.576 12.315 16.162 20.748 21.380
SAKARYA 23.254 24.415 27.220 27.919 28.977
SAMSUN 41.930 42.179 46.911 48.314 49.086
SİİRT 8.921 9.402 10.815 11.212 11.628
SİNOP 8.620 8.834 9.254 9.526 9.835
SİVAS 25.177 26.106 28.440 28.803 28.678
ŞANLIURFA 30.422 32.167 39.546 40.135 41.636
ŞIRNAK 9.281 10.528 12.509 13.126 13.727
TEKİRDAĞ 15.905 16.764 18.916 19.720 20.955
TOKAT 20.000 20.610 22.324 23.050 23.502
TRABZON 30.118 31.019 34.712 36.517 36.840
TUNCELİ 4.610 4.790 5.398 5.631 5.794
UŞAK 10.188 10.414 11.613 11.970 12.367
VAN 24.658 27.215 31.735 32.582 33.003
YALOVA 5.903 6.141 7.281 7.418 7.750
YOZGAT 14.522 14.794 17.140 18.267 18.603
ZONGULDAK 30.874 30.692 31.482 31.824 32.237
TOPLAM 2.113.378 2.223.119 2.488.518 2.565.108 2.646.890

1)İstatistikler Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinden alınmıştır.

2) TBMM Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Mit Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ile Mahalli İdareler kadro ve pozisyonları bu sayılara dahil değildir.

3) Türk Silahlı Kuvvetlerinin Asker Sayısı Dahil Değildir

4) Yurtdışı Teşkilatı (499 ) KİT Geçici İşçi Sayıları(13.558) Dahil Değildir.

(memurunyeri)

2012 KPSS ile Son Merkezi Alım Ne Zaman Yapılacak?

0

B grubu puanlar 2 yıl geçerli olduğu için 2012 KPSS puanları hala geçerliliğini korumaktadır.

KPSS B grubu puanları lisans için P3, önlisans için P93 ve lise için P94 puanlarından meydana gelmektedir. B grubu puanlar sadece çift yıllarda alınabilmektedir. (Çift yıllarda da P3 puanı hesaplanır ancak bu b grubu niteliğinde olmadığı için tercihlerde kullanılamaz)

Bir merkezi alım daha olacak

B grubu puanlar 2 yıl geçerli olduğu için 2012 KPSS puanları hala geçerliliğini korumaktadır. Puanın geçerli olduğu iki yıl içinde 4 farklı merkezi alım( kasım ve haziran aylarında) yapılmaktadır. 2012 KPSS puanlarıyla yapılacak olan son alımın 2014/1 merkezi yerleştirmesidir. Bu alım 23 Haziran-02 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM üzerinden online tercih verilmesi suretiyle yapılacaktır.

Kadrolar nasıl oluşacak

Türkiye’nin farklı yerlerinde bulunan merkezi yerleştirme kapsamındaki kurumlar Devlet Personel Başkanlığına almak istedikleri kontenjanları online olarak bildirirler. DPB, bu kontenjanları inceler ve gerekli düzeltmeleri ilgili kurumla beraber yaparak tüm talepleri birleştirir. Birleştirilen talepler ÖSYM Başkanlığına gönderilir ve ÖSYM adaylardan tercih toplayarak yerleştirme yapar. Yerleştirme sonuçları ilgili kurumlara ve DPB’ye bildirir.

DPB kadro toplamaya devam ediyor

Haziran merkezi alımı için bugünlerde Devlet Personel Başkanlığı kontenjan toplamaya devam ediyor. Kontenjan toplama tarihi 10 Mart itibariyle başladı ve 16 Mayıs’a kadar devam edecek. Henüz kadro sayısı belli değil ve de farklı kaynaklardan kadro sayısına ilişkin olarak yapılan yorumlar sadece gerçek dışı bilgilerdir ve adaylarımız bunlara itibar etmemelidir.

memurlar.net

813 PTT Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

0

PTT personel alım sonuçları açıklandı.

PTT A.Ş. 2014/1 personel alımı sonuçları açıklandı.

Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Sözlü Sınav Tarih, Yer ve Saatleri için tıklayınız.

PTT A.Ş. 2014/1 PERSONEL ALIMINDA SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN BRANŞLARINA GÖRE KONU BAŞLIKLARI

Tüm adaylar;

Özgüven ve temsil kabiliyeti,

Muhakeme gücü ve kavrama hızı,

Sözlü ifade yeteneği,

Genel kültür, fiziki duruşu, hal ve hareketleri,

Değerlendirilecektir.

AYRICA, branşlara göre konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

AVUKAT SÖZLÜ SINAV KONU BAŞLIKLARI

1-Anayasa Hukuku

2-İdare Hukuku

3-İdari Yargılama Usulü Hukuku

4-Medeni Hukuk

5-Borçlar Hukuku

6-Medeni Usul Hukuku

7-Ceza Hukuku (Genel-Özel Hükümler)

8-Ceza Usul Hukuku

MÜHENDİS (İNŞAAT) SÖZLÜ SINAV KONU BAŞLIKLARI

1-Mesleki Yeterlilik Soruları

Yapı bilgisi, betonarme ve statik Malzeme Zemin

2-Mevzuat bilgisi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu Yapım İşleri Genel Şartnamesi

TEKNİKER (İNŞAAT) SÖZLÜ SINAV KONU BAŞLIKLARI

1-Mesleki Yeterlilik Soruları

Yapı bilgisi, betonarme ve statik Malzeme Zemin

2-Mevzuat bilgisi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu Yapım İşleri Genel Şartnamesi

MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) SÖZLÜ SINAV KONU BAŞLIKLARI

1-Genel Bilgi Teknolojileri

2-İşletim Sistemleri

3-Veri Tabanı Sorgulama

4-Ağ Sistemleri

5-Yazılım Kodlama

MÜHENDİS (ELEKTRİK-ELEKTRONİK) SÖZLÜ SINAV KONU BAŞLIKLARI

1-Genel Bilgi Teknolojileri

2-İşletim Sistemleri

3-Ağ Sistemleri

TEKNİKER (BİLGİSAYAR) SÖZLÜ SINAV KONU BAŞLIKLARI

1-Genel Bilgi Teknolojileri

2-İşletim Sistemleri

3-Ağ Sistemleri

4-Yazılım Kodlama

TEKNİKER (MAKİNE) SÖZLÜ SINAV KONU BAŞLIKLARI

1- Standart Makine Elemanları

2- Makine Bakım Onarım

3- Makine Teknolojisi, Yataklar

4-Temel Kaynak

5- Elektrikli ve Akülü Taşıma Araçları

6- Boya Uygulamaları

TEKNİKER (ELEKTRİK) SÖZLÜ SINAV KONU BAŞLIKLARI

1- Temel Elektrik

2- Elektrik Devre Elemanları

3- Elektrik Tesisatı

4- Yüksek Gerilim Tesisatı

GİŞE GÖREVLİSİ SÖZLÜ SINAV KONU BAŞLIKLARI

1- Coğrafya, Tarih

2- Ekonomi

3- Devlet Teşkilatı

4- PTT’nin Tarihi, Yapısı, İş ve İşlemleri

5- İnsan Kaynakları

Son KPSS Tercihlerinde Yerleşemeyen Aday Ne Yapabilir?

0

Haziran’da yerleşir miyim? 2014 KPSS’ye çalışsam mı?

“Haziran’da yerleşir miyim? 2014 KPSS’ye çalışsam mı?” diyenler

2012 KPSS puanı ile yapılacak olan son yerleştirme ile birlikte 2014 sınavı da yaklaşıyor. Yerleşme belirsizliğine bir de mevsim değişimi eklenince adaylar tereddüde düştü.

2012 KPSS puanının geçerliliği 2014 KPSS’nin yapılması ile sona erecek. Şimdiye kadar 2012 puanıyla 3 tane merkezi yerleştirme ve çok sayıda kurumsal alım yapıldı. Ancak adaylar özellikle psikolojik olarak merkezi alımları önemsiyorlar. Son merkezi alım ise 2014 Haziran sonunda yapılacak.

Haziran’da kadro sayısı düşük olacak

2014 bütçe kanunu ile kadro sayısı önceki yıllara göre oldukça düşük belirlendi. Bu durum da doğrudan Haziran alımlarına yansıyacaktır. Normal şartlarda Haziran alımı büyük alım yapılan yerleştirmedir ancak bu sefer durumun böyle olmayacağını açıkça söyleyebiliriz.
Fakat mevcut durum böyle olsa da ani olarak çıkarılacak bir kanun ile genel kadro sayısı artsa bile bunun yansıması Haziran yerleştirmesine değil, 2014 KPSS puanıyla tercih yapılacak olan 2014 Kasım yerleştirmesine olacaktır.

2014 KPSS’ye hazırlık ikileminde bulunanlar

“Puanım iyi, şu kadar kadro gelse yerleşirim” gibi düşünceleri olan arkadaşların böyle bir yaklaşımla ders çalışmamalarını açıkçası tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu düşünceyle ders çalışmayan bir aday (Haziran’da yerleşemezse) yerleştirmeden birkaç gün sonra yapılacak olan yeni KPSS için kendisini kesinlikle toparlayamaz. Ve sonrasında da 2014′ten iyi bir puan alamaması durumunda ise 2016 KPSS’ye kadar 2 yıl beklemek zorunda kalabilir.

 

Haziran’da yerleşme umuduyla ders çalışmayan bir aday yukarıda da belirttiğimiz gibi yerleşemezse büyük sıkıntı yaşayabilir. Bu konuya dikkatli yaklaşmak gerekir. Ayrıca adaylarla görüşmelerimizde “Haziran’da yerleşirsem sınava kadar 3-4 ay boşuna çalışmış olacağım” şeklinde cevaplar da almaktayız. Çalışmanın hiçbir zaman zararı verdiği görülmemiştir. Yerleşememe durumunda “keşke çalışsaymışım” demektense hemen bugün 2014 KPSS’ye hazırlanmaya başlamak en mantıklısı olacaktır.(memurlar.net)

 

MEB`e Ne Kadar KPSS`siz Öğretmen Atandı?

0

Milli Eğitim Bakanının açıktan atama yapma yetkisini kullanarak hiçbir sınava girmeyen öğretmen adaylarını öğretmen olarak atadığı iddiaları Bakana soruldu.

Milletvekili Sezgin TANRIKULU tarafından verilen soru önergesinde, sınavsız öğretmen atamaları ve görevine son verilen öğretmenlere ilişkin olarak, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından cevaplandırılmak üzere şu sorular yer aldı:

1) Milli Eğitim Bakanının “Açıktan atama yapma yetkisi”ni kullanarak hiçbir sınava girmeyen öğretmen adaylarını öğretmen olarak atadığı iddiası doğru mudur?

2) İddia doğru ise, hiçbir sınava girmeden sadece Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan atamalarla öğretmenliğe atananların sayısı nedir?

3) 2003-2013 yılları arasında kaç öğretmen adayı hiçbir sınava girmeden açıktan atama yolu ile öğretmen olarak atanmıştır?

4) 2003-2013 yılları arasında kaç öğretmen görevlerinden istifa etmiştir?

5) 2003-2013 yılları arasında kaç öğretmen hakkında idari ve disiplin soruşturması açılmıştır?

6) 2003-2013 yılları arasında kaç öğretmen işten çıkarılmıştır?

7) 2003-2013 yılları arasında işe iade davası açarak tekrar görevlerine dönen öğretmenlerin sayısı nedir?

8) 2003-2013 yılları arasında görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin sayısı nedir?

9) Haklarında idari disiplin soruşturması açılmış olan öğretmenlerin 27 Mart 2014 tarihi itibarıyla sayısı nedir?(memurunyeri)

 

ÖSYM Diyanet Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Örnek Soruları Açıkladı

0

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri AlanBilgisi Testi (DHBT): Sınava İlişkin Bilgiler ve Örnek Sorular

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev alacak personeli seçme amacıyla ÖSYM tarafından sınav (DHBT) yapılacaktır. Sınav, 2014 yılında 18 Ekim 2014 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular, lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar için 2014-KPSS Lisans başvuruları ile birlikte; ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar için 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans başvuruları ile birlikte elektronik ortamda alınacaktır.

2014 yılında sınava başvurular, lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar için 5-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2014-KPSS Lisans başvuruları ile birlikte; ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar için 30 Haziran-16 Temmuz 2014 tarihleri arasında 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans başvuruları ile birlikte elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

Sınava katılacak adayların bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak 2014-KPSS’ye girmeleri ve 2014-KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. KPSS başvurularında adayların, bu sınava katılmak isteyip istemedikleri bilgisi alınacaktır. Bu sınava katılmak isteyen adayların 2014-KPSS’de bildirdiği başvuru bilgileri geçerli olacaktır. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. ayrıntılı bilgi, 2014-KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. İlgili kılavuz, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlanacaktır.

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a)        İslam İnanç Esasları

b)       İslam İbadet Esasları

c)        Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

d)       Siyer

e)        İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a)      Tefsir

b)     Fıkıh

c)      Hadis

d)     Akaid & Kelam

e)      İslam Tarihi

f)       Dinler ve Mezhepler Tarihi

g)      Dini Hitabet

Testte yer alacak sorulara ilişkin örnek sorular hazırlanmıştır. Adaylar aşağıdaki bağlantıdan hazırlanan örnek sorulara erişebileceklerdir. DHBT’de yer alan Kur’an-ı Kerim metinleri ve mealleri “Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN:  978-975-389-081-6, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali” isimli kaynaktan alınacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Örnek Sorular